Τα οθωμανικά έγγραφα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης της Άνδρου:
Σύντομες περιλήψεις, μεταγραφή στο σύγχρονο τουρκικό αλφάβητο, πανομοιότυπα.

EL | EN

Μεταγραφή στο σύγχρονο τουρκικό αλφάβητο, περιλήψεις: Ηλίας Κολοβός
Εισαγωγή στη βάση δεδομένων: Γιώργος Βίδρας
Ανάπτυξη βάση δεδομένων: Άρης Κυδωνάκης

Η βάση δεδομένων λειτουργεί ως συμπλήρωμα της αναλυτικής και σχολιασμένης δημοσίευσης περιλήψεων των οθωμανικών εγγράφων της Καϊρείου Βιβλιοθήκης της Άνδρου, που χρονολογούνται μεταξύ 1579-1821 και αφορούν την κοινωνική ιστορία του νησιού κατά τους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας (Βλ. Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωμανικό πλαίσιο: Πρώτη προσέγγιση με βάση τα οθωμανικά έγγραφα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου (1579-1821), Άνδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 2006. Βλ. επίσης E. Kolovos, “Insularity and Island Society in the Ottoman Context: The Case of the Aegean Island of Andros (Sixteenth to Eighteenth Centuries)”, Turcica 39 (2007), 49-122.).

Η χρησιμότητα αυτής της βάσης δεδομένων έγκειται κατά κύριο λόγο στην απευθείας πρόσβαση που προσφέρει στους οθωμανολόγους και τους σπουδαστές της οθωμανικής ιστορίας στη γλώσσα των εγγράφων, με δυνατότητα άμεσης αντιπαραβολής του πανομοιότυπου και δυνατότητα αναζήτησης λέξεων και εκφράσεων. Παράλληλα, διασώζει στο εξής σε ψηφιακή μορφή πολύτιμο οθωμανικό αρχειακό υλικό των πρώιμων νεότερων χρόνων.

Η αναζήτηση στη βάση δεδομένων μπορεί να γίνει κατά αριθμό και τύπο εγγράφου, χρονολογία και με βάση οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση πληκτρολογηθεί σε μεταγραφή στα σύγχρονα τουρκικά.

Για τη μεταγραφή των οθωμανικών στο σύγχρονο τουρκικό αλφάβητο ακολουθήθηκε κατά κανόνα η ορθογραφία του New Redhouse Turkish-English Dictionary, 14th Edition, 1994. Διατηρήθηκαν, εφόσον δεν δηλώνονταν διαφορετικά στα έγγραφα, οι παλαιότεροι τύποι της τουρκικής φωνητικής, π.χ. μεταγραφή της γενικής πτώσης σε –un/-ün αντί σε –ın/-in/-un/-ün.

Τα πανομοιότυπα ψηφιοποιήθηκαν με την άδεια της Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου από φωτοαντίγραφα που διέθεσε στο Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών του Ι.Μ.Σ. ο αείμνηστος Δημήτριος Πολέμης.

Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο αραβολόγο κ. Marco Miotto για τη βοήθειά του στην μεταγραφή ορισμένων αραβικών φράσεων που χρησιμοποιούνται στα έγγραφα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

* = Οι ημερομηνιες των εγγραφων μετατραπηκαν στο Ιουλιανο ημερολογιο (με υπολογισμο της Εγιρας στις 16 Ιουλιου 622).